Titles of the IMDb Top 250 from Ang Lee (6)

Title (Year)  
Life of Pi (2012) IMDb
Brokeback Mountain (2005) IMDb
Wo hu cang long (2000) IMDb
The Ice Storm (1997) IMDb
Yinshi Nan Nu (1994) IMDb
Sense and Sensibility (1995) IMDb