Cantonese titles of the IMDb Top 250 (7)

Title (Year)  
Fa yeung nin wa (2000) IMDb

Not on the current Top 250

Yip Man (2008) IMDb
Mou gaan dou (2002) IMDb
Chongqing senlin (1994) IMDb
Hong Faan Kui (1995) IMDb
Lat sau san taam (1992) IMDb
The Killer (1989) IMDb